Disclaimer en Privacyverklaring

Woonakker is een initiatief van BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda. Deze privacyverklaring gaat over de gegevens die via de website www.woonakker-teteringen.nl worden verzameld. We hechten waarde aan privacy en dragen zorg voor aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Je kunt hierover altijd contact opnemen via info@woonakker-teteringen.nl.


Doel gegevens

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn. Welke persoonsgegevens we verwerken hangt dan ook af van de aard van je vraag. Binnen het project Woonakker worden persoonsgegevens alleen onderling gedeeld onder de initiatiefnemers, websitebeheerder Hartje Wonen B.V. en communicatieadviesbureau Connect Communicatie NV, als daar een grondslag voor is. Deze partijen hebben inzicht in de persoonsgegevens en mogen deze uitsluitend gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.


Woonakker Update

Je ontvangt onze nieuwsbrief, de Woonakker Update alleen als je je abonneert via onze website of via e-mail. De aan- en afmeldingen worden bijgehouden door een nieuwsbriefprogramma: Brevo. Wil je de Woonakker Update niet langer ontvangen? Geen probleem, je kunt je steeds uitschrijven door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op ‘Uitschrijven’ of door te mailen naar info@woonakker-teteringen.nl.


Contact opnemen

Als je zelf contact met ons opneemt, verzamelen we de door jou gedeelde gegevens uit de e-mail die je ons stuurt. We vragen je alleen om noodzakelijke gegevens door te geven zoals je naam en je e-mailadres zodat we op je vraag of verzoek kunnen reageren.


Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, krijg je van ons een cookie, een tekstbestandje dat door onze webpaginaserver op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies helpen ons om je bezoek aan onze site te verbeteren door technische keuzes die je eerder maakte, te onthouden. De website is ontwikkeld en in beheer van Hartje Wonen.


Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Woonakker, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


Woonakker Update

Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Brevo. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@woonakker-teteringen.nl.


Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Woonakker Teteringen via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden bewaard tot de oplevering van de laatste woningen. Voor de indicatieve planning, zie woonakker-teteringen.nl/planning.


Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Woonakker of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Woonakker privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.


Je rechten

Vanuit de wet (AVG) heb je een aantal rechten ten opzichte van ons, Woonakker, als het gaat om de verwerking van je gegevens.

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die we van je verwerken.
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie of aanvulling van je gegevens.
  • Je hebt het recht ons te verzoeken je gegevens te verwijderen.
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht ons te verzoeken je gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm aan je over te dragen.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij ons een verzoek indienen. Wij behandelen je verzoek binnen vier weken. Daarnaast kun je een klacht indienen indien je ontevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@woonakker-teteringen.nl. Deze privacyverklaring is van maart 2024.