Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda hebben een eerste verkenning gedaan voor een dorpswijk in de weilanden tussen de Mortelweg, Heistraat, Hoeveneind en de Bolderweg in Teteringen. De verkenning is nog geen plan, het geeft de mogelijkheden en kansen voor het gebied weer. Eerder communiceerden we dat de haalbaarheidsfase van Woonakker tot 1 oktober 2021 loopt. Als initiatiefnemers hebben we besloten meer tijd te nemen om de onderzoeken in de haalbaarheidsfase goed af te ronden. In december 2021 dienen we de ontwikkelvisie in bij de gemeente Breda, dat is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de bestemmingsplanprocedure. Grofweg is de planning als volgt: