Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda onderzoeken of een nieuwe dorpswijk aan de noordrand van Teteringen haalbaar is: Woonakker. De haalbaarheidsfase loopt tot in december 2021. Dan ronden we een ontwikkelingsvisie af. Een ontwikkelingsvisie is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de planologische procedure (voorheen bestemmingsplanprocedure). Eind 2022 verwachten we daarover een besluit. Grofweg wordt dan in 2023 het plan technisch uitgewerkt en worden omgevingsvergunningen aangevraagd. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2024 wordt opgeleverd.

De indicatieve planning is als volgt: