Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda hebben een eerste verkenning gedaan voor een dorpswijk in de weilanden tussen de Mortelweg, Heistraat, Hoeveneind en de Bolderweg in Teteringen. De verkenning is nog geen plan, het geeft de mogelijkheden en kansen voor het gebied weer. De komende maanden, tot 1 oktober 2021, wordt de haalbaarheid onderzocht. Op basis van de conclusies uit de haalbaarheidsonderzoeken besluit de gemeente Breda vervolgens over de kaders en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van Woonakker. Grofweg is de planning als volgt: