Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda werken dit jaar, in 2022, aan een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan. Deze fase loopt tot ongeveer december 2022. We verwachten de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad begin 2023. In 2023 worden de plannen voor Woonakker technisch uitgewerkt en worden omgevingsvergunningen aangevraagd. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst eind 2024 wordt opgeleverd.

Indicatieve tijdlijn ontwikkelproces Woonakker

- 2020: Verkenningsfase, afgesloten met een gebiedsperspectief (vastgesteld door het college)

- 2021: Haalbaarheidsfase, afgesloten met een ontwikkelingsvisie (vastgesteld door het college)

- 2022/2023: Ontwerpfase, afsluiten met een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan (begin 2023 naar verwachting), en:
• Voorjaar: Definitief ontwerp stedenbouw (welke functies en typen woningen komen waar, dit is de basis voor de plankaart in het bestemmingsplan)
• Zomer: Beeldkwaliteitsplan (verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw, dit document wordt vastgesteld door de gemeenteraad naar verwachting begin 2023 en getoetst door de welstandscommissie)
• Najaar: Ontwerp voor de openbare ruimte (welke functies in de openbare ruimte komen waar, dit is een bijlage van het bestemmingsplan)
• Einde jaar: Ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage
• Begin 2023: Verwachte vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad

- 2023: Technische fase
• Medio 2023: Technische uitwerking
• Medio 2023: Start verkoop eerste woningen en kavels
• Einde jaar: Omgevingsvergunningen

- 2024: Realisatie fase 1 (verwachting)
• Begin jaar: Start bouwrijp maken
• Einde jaar: Start bouw woningen (bouwperiode ca. 5 jaar)

- 2025: Bewoning, eerste bewoners wonen in de eerste woningen en start verhuur eerste woningen (verwachting)

Bekijk de tijdlijn in een afbeelding hieronder (of klik hier voor de tijdlijn in pdf).