Terugblik gespreksavond verkeer Teteringen (gemeente Breda)
10-06-2024
Sporen uit de Tachtigjarige Oorlog - Archeologische rapportage Woonakker Teteringen
26-04-2024
Nieuw systeem voor vermindering doorgaand verkeer in werking
02-02-2024
Steenuil: onderzoeken geven duidelijkheid
13-12-2023
Ontwikkeling Woonakker Teteringen stap verder met samenwerkingsovereenkomst
08-09-2023
Terugblik informatiemarkt 26 juni 2023: terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
29-06-2023
Ontwerpbestemmingsplan Woonakker ligt ter inzage
23-06-2023
Woonakker kan verder met ontwikkeling, meld u aan voor de informatiemarkt op 26 juni
16-06-2023
Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen (gemeente Breda)
31-05-2023
Gevolgen natuuronderzoek voor ontwikkeling Woonakker
14-03-2023
Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen (gemeente Breda)
13-12-2022
Informatiemarkt Woonakker begin 2023
11-11-2022
Nieuwe dorpswijk Woonakker genomineerd voor BLAStprijs
24-10-2022
Campagne Wonen met Gemak van start in Teteringen
17-10-2022
Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen
14-06-2022
In gesprek met ervaringsdeskundige CPO: Joep Peeters
25-05-2022
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat is dat?
24-05-2022
Drukbezochte informatiemarkt over bijgewerkt plan Woonakker
18-05-2022
Over communicatie en participatie in de nieuwe fase
04-05-2022
Kom naar de informatiemarkt op 10 mei 2022
29-04-2022
Archeologisch onderzoek Woonakker Teteringen
05-04-2022
Nieuwe Woonakker Update op 25 maart 2022
25-03-2022
Nieuwe oproep klankbordgroep Woonakker
23-03-2022
Haalbaarheidsbesluit Woonakker: vastgestelde Ontwikkelingsvisie en raadsvoorstel
25-02-2022
Start archeologisch onderzoek
24-02-2022
Woonakker blijkt haalbaar na maatregelen doorgaand verkeer Oosterhoutseweg
04-02-2022
Verkeersonderzoeken Oosterhoutseweg definitief
21-01-2022
Afronding haalbaarheidsfase: hoe nu verder?
16-12-2021
Conclusies verkeersonderzoeken Oosterhoutseweg Teteringen gedeeld in het dorp
30-11-2021
Antwoorden meest gestelde vragen verkeersonderzoek Sweco
18-11-2021
Ervaring opdoen met circulair bouwen in project Woonakker
04-11-2021
Informatiemarkt eerste schetsen Woonakker druk bezocht
22-10-2021
Toelichting schetsen tijdens informatiemarkt op 19 oktober 2021
23-09-2021
Thema natuur besproken tijdens wandelommetje
19-08-2021
Thema’s besproken met bewoners tijdens werksessies
19-07-2021
Informatiebijeenkomst verkeer georganiseerd door gemeente Breda
14-07-2021
Werksessies Woonakker dinsdag 13 juli 2021
09-07-2021
Thema’s verder uitgewerkt voor Woonakker
28-06-2021
Eindrapportage verkenning verkeersafwikkeling Oosterhoutseweg Teteringen
26-05-2021
Oprichting klankbordgroep Woonakker en samenstelling
21-05-2021
De resultaten van de peiling
21-05-2021
Digitale informatieavond: vragen voorzien van antwoorden en opname
30-04-2021
(Online) peiling nieuwe dorpswijk Woonakker van start
23-04-2021
Over de oprichting van een klankbordgroep
12-04-2021
Over communicatie en participatie
12-04-2021
Digitale informatieavond nieuwe dorpswijk Woonakker: 22 april 2021
09-04-2021
Hoe staat de Dorpsraad tegenover Woonakker?
22-03-2021
Haalbaarheidsonderzoek gestart
16-03-2021