Over de klankbordgroep

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 550 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de klankbordgroep.

De volgende groepen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep:
- Direct omwonenden:
• Bolderstraat: Lianne van Dongen
• Hoeveneind: vacant*
• Mortelweg: Hein Antonissen
• Heistraat: Paul Taalman
- Eigenaar of werknemer bedrijf in de buurt: Patricia van Ham
- Inwoner Teteringen: Vincent Deuning
- Mogelijk toekomstig bewoner: Steffie Meulendijks, Piet Meertens
- Belangenorganisaties:
• Dorpsraad Teteringen: Cornelis Berkhout
• Natuurplein de Baronie: Joost Barendrecht
• Verkeersgroep Teteringen: Han Olden
• Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) en Seniorenraad: Johan Weijters, Marian Frijters
• Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB): Dick Waage

Waar denken klankbordgroepleden over mee?
De klankbordgroep denkt met de initiatiefnemers van Woonakker mee over twee onderwerpen:
1. De inhoud: het plan voor Woonakker, op basis van de documenten die in deze fase worden opgeleverd, een bestemmingsplan en een plan voor de openbare ruimte
2. Het communicatie- en participatieproces: wat is nodig en wat gebeurt er wanneer?

Wat is de rol van de klankbordgroep?
De klankbordgroep helpt de initiatiefnemers om de plannen voor Woonakker beter te maken. Zij adviseren de initiatiefnemers over de genoemde onderwerpen met informatie over lokale behoeften, kennis en ervaring. De initiatiefnemers gebruiken de opbrengsten van de gesprekken bij de uitwerking van de plannen. Als de initiatiefnemers de opbrengsten niet gebruiken, wordt besproken waarom dit niet gebeurt.

Wat wordt er van de klankbordgroepleden verwacht?
In deze fase waarin we werken naar een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte, tot medio 2023, voorzien we vijf bijeenkomsten in de avonduren:

- 19 april 2022
- 14 juni 2022
- 14 september 2022
- 7 december 2022
- 26 juni 2023

We vragen de leden aanwezig te zijn tijdens de vier bijeenkomsten en waar nodig voor te bereiden door bijvoorbeeld stukken door te nemen (indien van toepassing houden we uiteraard de dan geldende RIVM-maatregelen in acht).

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om voldoende tijd en ruimte te hebben voor de inbreng van de klankbordgroep. We informeren de klankbordgroep uiteraard over de inhoud, maar zorgen zeker dat er voldoende tijd is voor een goed gesprek tussen de klankbordgroepleden.

Afhankelijk van de besproken inhoud per bijeenkomst sluiten inhoudelijk experts aan, een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers is altijd aanwezig.

Betekent dat dat de klankbordgroepleden later geen andere mening kunnen hebben of geen (persoonlijke) zienswijze meer kunnen indienen?
Het werken met een klankbordgroep, en alles wat in dat kader besproken wordt, staat los van het wettelijke inspraaktraject. Het kan uiteraard voorkomen dat een klankbordlid gaandeweg zijn/haar mening bijstelt. Ook behouden de klankbordgroep leden te allen tijde hun recht om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Breda.

Kan ik contact opnemen met klankbordgroepleden?
Als u uw mening of ideeën kenbaar wilt maken aan een klankbordlid, kunt u met hen contact opnemen door een e-mail te sturen naar klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl

Wat gebeurt er na afloop van deze fase met de klankbordgroep?
In deze fase tot medio 2023 gaan we werken met een vaste groep uit de omgeving als klankbordgroep. Maar, de klankbordgroep is wat ons als initiatiefnemers betreft niet klaar als we deze fase afronden. Ons idee is dat de klankbordgroep betrokken blijft. Al dan niet in aangepaste samenstelling, wat afhangt van de actualiteit, de ervaring van de leden en een evaluatie.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de klankbordgroep, kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers via info@woonakker-teteringen.nl

Documenten

Hier worden de agenda's en notulen van de klankbordgroep geplaatst. Via de link komt u in de Google Drive van Woonakker.

- Documenten klankbordgroep 2021
- Documenten klankbordgroep 2022/2023