Over de klankbordgroep

Met de ontwikkeling van Woonakker krijgt Teteringen er 550 nieuwe woningen bij. Naast dat dit veel kansen biedt, heeft dit vanzelfsprekend ook veel impact op het dorp. Om deze reden zijn er in het verleden verschillende participatiemomenten georganiseerd waar de klankbordgroep als belangrijk onderdeel een rol in heeft gehad.

Wat was de rol van de klankbordgroep?
De klankbordgroep heeft initiatiefnemers geholpen om de plannen voor Woonakker beter te maken. Zo hebben zij aan de hand van vergaderingen de initiatiefnemers geadviseerd over een aantal onderwerpen met lokale kennis en ervaring. Hun advies is gewogen en daar waar mogelijk meegenomen bij de uitwerking van de plannen.


Waar heeft de klankbordgroep over meegedacht?
De klankbordgroep heeft zich samen met de initiatiefnemers gebogen over het plan voor Woonakker, en het communicatie- en participatieproces. Onderaan deze pagina kunt u de bijhorende documenten inzien.

De volgende groepen waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep:

• Direct omwonenden
• Eigenaren of werknemers bedrijven in de buurt
• Inwoners Teteringen
• Mogelijke toekomstige bewoners
Belangenorganisaties:
• Dorpsraad Teteringen
• Natuurplein de Baronie
• Verkeersgroep Teteringen
• Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI)
• Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB)

Documenten

Hier vindt u de besproken agenda's en notulen van de klankbordgroep. Via de link komt u in de Google Drive van Woonakker.

- Documenten klankbordgroep 2021
- Documenten klankbordgroep 2022/2023