Over de klankbordgroep

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 550 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de klankbordgroep.

We zien de volgende groepen graag vertegenwoordigd in de klankbordgroep:
- Direct omwonenden:
• Bolderstraat: Lianne van Dongen
• Hoeveneind: Oscar Brommer
• Mortelweg: Hein Antonissen
• Heistraat: Paul Taalman
- Eigenaar of werknemer bedrijf in de buurt: Patricia van Ham
- Inwoner Teteringen: Vincent Deuning
- Mogelijk toekomstig bewoner: Steffie Meulendijks, Stijn Buijsse, Piet Meertens
- Belangenorganisaties:
• Dorpsraad Teteringen: Cornelis Berkhout
• Natuurplein de Baronie: Joost Barendrecht
• Verkeersgroep Teteringen: Han Olden
• Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) en Seniorenraad: Johan Weijters, Marian Frijters
• Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB): Dick Waage

Waar denken klankbordgroepleden over mee?
De klankbordgroep denkt met de initiatiefnemers van Woonakker mee over twee onderwerpen:
1. De inhoud: het plan voor Woonakker, op basis van de documenten die in deze fase worden opgeleverd, een bestemmingsplan en een plan voor de openbare ruimte
2. Het communicatie- en participatieproces: wat is nodig en wat gebeurt er wanneer?

Wat is de rol van de klankbordgroep?
De klankbordgroep helpt de initiatiefnemers om de plannen voor Woonakker beter te maken. Zij adviseren de initiatiefnemers over de genoemde onderwerpen met informatie over lokale behoeften, kennis en ervaring. De initiatiefnemers gebruiken de opbrengsten van de gesprekken bij de uitwerking van de plannen. Als de initiatiefnemers de opbrengsten niet gebruiken, wordt besproken waarom dit niet gebeurt.

Hoe verloopt de selectie van klankbordgroepleden?
Er zijn 8-12 plaatsen beschikbaar in de klankbordgroep. We vinden het belangrijk dat de hiervoor genoemde groepen vertegenwoordigd zijn. Indien er per groep meerdere aanmeldingen binnenkomen, starten we een loting. Als dat nodig is, houden we de loting op dinsdag 5 april 2022.

Wat wordt er van mij als klankbordgroeplid verwacht?
In deze fase waarin we werken naar een bestemmingsplan en een ontwerp voor de openbare ruimte, tot einde 2022, voorzien we vier bijeenkomsten in de avonduren:

- medio april (we denken aan dinsdag 19 april 2022)
- eind mei 2022
- medio september 2022
- medio november 2022

We vragen u aanwezig te zijn tijdens de vier bijeenkomsten en waar nodig u voor te bereiden door bijvoorbeeld stukken door te nemen (indien van toepassing houden we uiteraard de dan geldende RIVM-maatregelen in acht).

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om voldoende tijd en ruimte te hebben voor uw inbreng als klankbordlid. We informeren u uiteraard over de inhoud, maar zorgen zeker dat er voldoende tijd is voor een goed gesprek tussen de klankbordgroepleden.

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we gezamenlijk een afsprakenkader (over onder andere betrokkenheid, transparantie en vertrouwen). Inhoudelijke en administratieve begeleiding wordt verzorgd door het betrokken communicatiebureau en de gemeente Breda, in afstemming met de twee betrokken ontwikkelaars van Woonakker (BPD en Van Wanrooij).

Afhankelijk van de besproken inhoud per bijeenkomst sluiten inhoudelijk experts aan, een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers is altijd aanwezig.

Als ik me aanmeld voor de klankgroep en daar meedenk, betekent dat dan dat ik later geen andere mening kan hebben of geen (persoonlijke) zienswijze meer kan indienen?
Het werken met een klankbordgroep, en alles wat in dat kader besproken wordt, staat los van het wettelijke inspraaktraject. Het kan uiteraard voorkomen dat u gaandeweg uw mening bijstelt. Ook behoudt u te allen tijde uw recht om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Breda.

Kan ik contact opnemen met klankbordgroepleden?
Als u uw mening of ideeën kenbaar wilt maken aan een klankbordlid, kunt u met hen contact opnemen door een e-mail te sturen naar klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl

Wat gebeurt er na afloop van deze fase met de klankbordgroep?
In deze fase tot eind 2022 gaan we werken met een vaste groep uit de omgeving als klankbordgroep. Maar, de klankbordgroep is wat ons als initiatiefnemers betreft niet klaar als we deze fase afronden. Ons idee is dat de klankbordgroep betrokken blijft. Al dan niet in aangepaste samenstelling, wat afhangt van de actualiteit, de ervaring van de leden en een evaluatie.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de klankbordgroep, kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers via info@woonakker-teteringen.nl

Documenten

Hier worden de agenda's en notulen van de klankbordgroep geplaatst. Via de link komt u in de Google Drive van Woonakker.

- Documenten klankbordgroep 2021