Gevolgen natuuronderzoek voor ontwikkeling Woonakker

14-03-2023

Overige berichten

Afgelopen week bracht de provincie Noord-Brabant het bericht naar buiten dat de Brabantse natuur in slechte staat is. Door de resultaten van zogenoemde Natuurdoelanalyses (natuuronderzoek) worden aanvragen voor vergunningen met een stikstofuitstoot op natuurgebieden voorlopig stilgelegd. In Breda gaat het om het natuurgebied het Ulvenhoutse Bos. De stillegging geldt ook voor het project Woonakker.


Wat betekent de stillegging van vergunningaanvragen voor Woonakker?
De bouw van de woningen van het project Woonakker, én de fase dat de woningen er staan, zorgt voor een bepaalde stikstofuitstoot op natuurgebieden. De gemeente Breda heeft vanwege de stikstofuitstoot een WNB-vergunningsaanvraag (Wet natuurbescherming) gedaan voor Woonakker. In de vergunningaanvraag wordt de stikstofuitstoot extern gesaldeerd. Dat betekent dat de gemeente stikstofruimte van een agrariër aan het Hoeveneind overneemt en deze inzet voor de ontwikkeling van de wijk Woonakker. De vergunning is nodig voor het kunnen vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De verlening van de vergunning stond gepland voor juni 2023, maar wordt nu uitgesteld. Op dit moment onderzoeken we wat het bericht, dat er voorlopig geen vergunningen worden afgegeven, precies betekent voor de bestemmingsplanprocedure van Woonakker. Het was de bedoeling om dit voorjaar het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen en vervolgens vast te stellen.


Hoe lang kunnen er geen vergunningen worden verleend?
Het is nog onbekend hoe lang de aanvragen stilliggen. Bij de meeste gebieden moet de stikstofneerslag beperkt worden zodat de natuur kan herstellen. Per Natura 2000-gebied is in de analyse beschreven wat er nodig is om de natuur te herstellen. In Breda gaat het om het Ulvenhoutse Bos. De gemeente onderzoekt de komende tijd welke mogelijkheden er zijn voor Woonakker.


Vragen?
Heeft u aanvullende vragen over bovenstaand bericht? Stuur dan een mail naar info@woonakker-teteringen.nl

Overige berichten