Terugblik gespreksavond verkeer Teteringen (gemeente Breda)

10-06-2024

Overige berichten

Naar aanleiding van de drukte op de Oosterhoutseweg, voornamelijk tijdens de ochtendspits, praat de gemeente al een tijd met het dorp over mogelijke oplossingen hiervoor. Deze gesprekken worden gevoerd met de Dorpsraad, de Werkgroep verkeer en het Actiecomité Oosterhoutseweg. Op 29 mei 2024 vond opnieuw een gespreksavond plaats in het ’t Web. Ook leden van de klankbordgroep van Woonakker waren aanwezig. Er is gesproken over een nieuw systeem voor de verkeerslichten, de werking en instellingen van het systeem. Daarnaast zijn ook een aantal praktische aanpassingen op de weg besproken en zijn er vragen beantwoord. Wethouder Mobiliteit Arnoud van Vliet, verkeerskundige Martijn Laenen en projectmanager Woonakker en Bouverijen Willem Zwama waren namens de gemeente Breda aanwezig.

 

Stand van zaken van de werkzaamheden (vanaf 2023)

Op basis van verkeersonderzoek hebben we als gemeente een aantal maatregelen uitgevoerd om de drukte op de Oosterhoutseweg te verminderen. De maatregelen: een nieuw systeem voor de verkeerslichten (doseersysteem), nieuwe software voor verkeerslichten, displays op keuzeplaatsen (1 in Breda en 4 in Oosterhout) en de aanpassing van twee kruispunten. Hieronder een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden:

1.     Technische onderzoeken: januari t/m maart 2023

2.     Renovatie verkeerslichten: mei 2023 t/m augustus 2023

3.     Inregelen doseersysteem: najaar 2023

4.     Plaatsing displays: december 2023 (later door stroomaansluiting)

5.     Monitoren doseersysteem: vanaf medio januari 2024 in werking

 

Het doseersysteem lijkt te werken

Uit de recente data van de verkeerslichten blijkt dat de gemiddelde wachttijd in de ochtenspits tussen juni vorig jaar en april dit jaar op het kruispunt met de Heiackerdreef van ongeveer 14 seconden naar 33 seconden is gegaan. Een verdubbeling, automobilisten staan langer voor een rood licht. En dat is goed nieuws. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is precies de bedoeling. Als het te druk wordt in het dorp, krijgen automobilisten aan de rand van Teteringen een rood licht. Op deze manier willen we deze automobilisten verleiden om via de A27 te rijden. Inwoners van Teteringen kunnen zo in de ochtend gemakkelijker vertrekken. Bij terugkomst in de avondspits is de keerzijde echter dat ook inwoners wat langer moeten wachten om Teteringen binnen te rijden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het rustiger wordt in het dorp. En het systeem lijkt te werken. We zien aan data dat het verkeer in Teteringen zelf beter doorstroomt. Ook zien we dat het aantal auto’s, de intensiteit van voornamelijk de ochtenspits, iets lager is geworden.

 

Praktische aanpassingen

Ook een aantal andere praktische aanpassingen op de weg zijn aangebracht en besproken. Denk aan een tweerichtingsverkeer fietspad, betere verlichting en extra borden bij oversteekplaatsen.

 

Vervolg

We blijven als gemeente de verkeersmaatregelen monitoren. De gesprekken met het dorp over de drukte op de Teteringse wegen dragen bij aan een betere bijsturing van de maatregelen die ingezet zijn. Dat blijven we dan ook doen. Als u hierover vragen heeft, kunt u terecht via info@woonakker-teteringen.nl. De vragen worden doorgestuurd naar de betrokken verkeerskundigen. 

 

De volledige presentatie over het onderwerp verkeer op de Oosterhoutseweg, vindt u hier.

Overige berichten