Woonakker kan verder met ontwikkeling, meld u aan voor de informatiemarkt op 26 juni

16-06-2023

Overige berichten

Als initiatiefnemers van de nieuwe dorpswijk Woonakker in Teteringen kunnen we een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het plan. Vanaf 23 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Op maandagavond 26 juni organiseren we daarom een informatiemarkt in 't Web Teteringen (Zuringveld 1) met presentatierondes. We informeren u dan over het bestemmingsplan, hoe u dat kunt inzien en hoe u daar mogelijk formeel op kunt reageren. Dat doen we met een presentatie die we twee keer geven, om 20.00 uur en om 20.45 uur. Ook kunt u de informatiemarkt vrij bezoeken en daar het bestemmingsplan inzien en uw vragen stellen.

Aanmelden voor een presentatieronde is niet meer mogelijk. U kunt tussen 20.00 en 21.30 uur wel de informatiemarkt bezoeken. Daar hoeft u zich niet voor aan te melden.

De ontwikkeling van Woonakker lag stil, waarom wordt nu toch de volgende stap gezet?
In maart 2023 kwam de provincie met het bericht dat natuuronderzoek laat zien dat de Brabantse natuur in slechte staat is. Daarom heeft de provincie aanvragen voor vergunningen met een stikstofuitstoot op natuurgebieden tijdelijk stilgelegd. Ook voor het project Woonakker liep een vergunningsaanvraag omdat we het zogenaamde ‘extern salderen’ wilden toepassen. Dat betekent dat we als initiatiefnemers voor het bouwen van de woningen gebruik wilden maken van overgenomen stikstofruimte van een agrariër aan het Hoeveneind die stopt met zijn boerderij. Deze manier om met stikstofuitstoot om te gaan is tijdelijk niet mogelijk, door het stilleggen van de vergunningverlening door de provincie.

 

De gemeente Breda staat voor verschillende grote opgaven. Onder andere op het gebied van klimaat, natuur en ook wonen. Steeds meer mensen zoeken een woning in Breda. De gemeente wil ervoor zorgen dat de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar blijft. Er moeten daarom zo snel mogelijk meer betaalbare woningen komen. In deze bestuursperiode moeten er weer 6.000 woningen en ook nog eens 750 tijdelijke woningen bijkomen. Een hoge ambitie. En dat in een tijd waarin bouwen steeds lastiger wordt. We moeten daarom samen op zoek naar oplossingen waarop we dit op een verantwoorde manier kunnen doen. Dat geldt voor alle plannen, maar misschien nog wel meer voor Woonakker. Er worden binnen dit plan immers niet alleen woningen gebouwd, maar er wordt ook een grote natuurzone voor onder andere uilen aangelegd.

 

De initiatiefnemers van Woonakker hebben daarom niet stilgezeten. Er is opnieuw kritisch gekeken naar de stikstofuitstoot van Woonakker op natuurgebieden en onderzocht of 'intern salderen’ ook een mogelijkheid is. Bij intern salderen wordt de uitstoot van stikstof in de nieuwe situatie vergeleken met de oude situatie. In dit geval is dat een woonwijk met natuurzone vergeleken met agrarisch gebruik. De berekening bleek sluitend als gras wordt geteeld op het huidige weiland. Daarom heeft er dit jaar een gewaswissel plaatsgevonden van maïs naar gras.

 

Als initiatiefnemers zijn wij blij met deze oplossing. Op deze manier kunnen we door met Woonakker, een plan dat met 580 woningen in grote mate bijdraagt aan de woningbouwopgave in de gemeente Breda. De dorpswijk biedt straks overwegend ruimte voor doorstromers en starters. Veel Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners hebben de afgelopen jaren intensief meegedacht over het plan voor de wijk. Vanaf het begin van de ontwikkeling was het uitgangspunt dat de wijk bijdraagt aan welzijn. En, met de aanleg van een grote natuurzone, woonruimte biedt voor mens en dier.

 

Heeft u hier vragen over?

Als u hier vragen over heeft, nodigen we u van harte uit om op 26 juni naar de informatiemarkt te komen en met ons in gesprek te gaan. Ook kunt u altijd een mail sturen naar info@woonakker-teteringen.nl.

Overige berichten