Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat is dat?

24-05-2022

Overige berichten

Tijdens de informatiemarkt van 10 mei 2022 kregen we als initiatiefnemers een aantal vragen van bezoekers over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en wat de mogelijkheden voor CPO in Woonakker zijn. We hebben alle informatie voor u op een rijtje gezet hieronder. 


Wat is CPO?  

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent: met een groep een aantal woningen zelf ontwerpen, ontwikkelen en (laten) bouwen. Het geeft toekomstige bewoners meer invloed op de ontwikkeling van een eigen woning omdat zij zelf projectontwikkelaar zijn. U koopt met een groep mensen, die dezelfde wensen en ideeën hebben, een kavel. Zo kunt u samen met uw toekomstige buren de woning bouwen die u wenst, en bouwt u voordat de eerste steen is gelegd ook al gelijk uw buurt op.  


Wat we bedoelen met dezelfde ideeën en wensen? Denk bijvoorbeeld aan duurzame woningen, CO2-neutraal, zelf energie opwekken, gezamenlijk ontwerp maar ook aan het bouwen van woningen voor een bepaalde doelgroep zoals seniorenwoningen met een gemeenschappelijke binnentuin of woningen bedoeld voor mensen met een beperking die in een gezamenlijk hof willen wonen.  


Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject neemt de CPO-groep, georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Denk aan: het kiezen van een architect en een aannemer, beslissingen die te maken hebben met woonwensen en het onderhouden van alle contacten met samenwerkende partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget woningen, die aan de gezamenlijk opgestelde wensen voldoen. Het zijn dus geen standaard woningen, maar altijd woningen op maat. Daarbij deelt u de kosten en zorgen van het samen bouwen met uw toekomstige buren. 


Veel CPO-groepen laten zich begeleiden door een CPO-begeleider. Zo’n partij heeft veel ervaring met bouwtrajecten en kan een groep ontzorgen in het lopen van CPO-proces en in de contacten en contracten met (bouw)partijen. 


Twee voorbeelden van CPO in de gemeente Breda zijn CPO de Bouverijen Teteringen en CPO lofterf Breda. 


Het beleid van de gemeente Breda 

In september 2020 heeft de gemeente Breda een CPO-beleid vastgesteld in de vorm van een routeboekje. Klik hier om het routeboekje te bekijken. In het routeboekje staat dat er binnen een bouwplan ruimte gereserveerd moet worden voor CPO, hoe de selectie voor CPO werkt, en hoe het verdere proces in elkaar zit. In het geval van Woonakker is er sprake van Route 2: de gemeente kan op eigen gronden ruimte reserveren voor CPO. De CPO-vereniging sluit dan rechtstreeks met de gemeente de mantelkoopovereenkomst. 


Wat zijn de mogelijkheden van CPO binnen Woonakker? 

Voor project Woonakker betekent dit dat zo’n 10% van het totaal aantal (550) woningen is bedoeld voor CPO-verenigingen. Dat zijn zo’n 55 woningen. Daarbinnen komen er meerdere kleine clusters. Het aantal en de grootte van die clusters zijn op dit moment nog niet bekend. 


Om in aanmerking te komen voor CPO kunt u zich aansluiten bij een bestaande CPO-vereniging of op eigen initiatief een CPO-groep opzetten. Later in het proces komt er een moment waarop we CPO’s gaan uitnodigen om zich aan te melden voor kavels. Is er meer vraag dan aanbod? Dan wordt er geloot. 


We begrijpen dat er daarnaast ook veel vragen is naar individuele kavels. Die komen ook beschikbaar. Dat wordt ook wel PO (Particulier Opdrachtgeverschap) genoemd. Er zal in totaal voor PO en CPO ruimte zijn voor 10-20% van het totaal aantal woningen, de precieze verdeling daarvan is op dit moment nog niet duidelijk. 


Een ervaringsverhaal lezen van een bewoner van de Bouverijen in Teteringen die via CPO zijn woning gebouwd heeft? Klik hier voor het ervaringsverhaal van Joep Peeters.


Vragen? 

Heeft u na het lezen van dit artikel aanvullende vragen? Laat het ons dan weten via info@woonakker-teteringen.nl. Wilt u uw CPO-initiatief bij ons kenbaar maken? Dat kunt u ook mail naar info@woonakker-teteringen.nl, dan nemen wij uw initiatief op in de lijst.

Overige berichten