In gesprek met ervaringsdeskundige CPO: Joep Peeters

25-05-2022

Overige berichten

Joep Peeters is een bewoner van de Bouverijen in Teteringen en heeft zijn woning via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Hij vertelt ons zijn verhaal. Meer weten over CPO, klik dan hier.


Kun je wat meer vertellen over CPO de Bouverijen? 

“In 2013 zijn wij in eerste instantie met een bestuur van vier personen begonnen met het ontwikkelen van de plannen voor onze CPO-groep. Als voorzitter van het bestuur had ik hoofdzakelijk contact met de gemeente en bouwbegeleiding. Er zijn geleidelijk aan leden bij onze CPO-groep aangesloten. Uiteindelijk zijn er negen woningen opgeleverd in 2016. Onze CPO-groep bestaat uit zeven starters en twee ‘doorstromers’, allen afkomstig uit Teteringen en regio Breda. We hebben een rijtje van vier woningen en een rijtje van vijf woningen (L-vorm), dus we hebben zowel hoek- als tussenwoningen gebouwd.” 


Hoe heb je het CPO-traject ervaren? 

“Het is best een lang traject, ondanks dat het bij ons behoorlijk snel is gegaan, 2,5 jaar. Soms duren dit soort trajecten wel 5 à 6 jaar. Wij hebben de vaart er goed in kunnen houden, omdat de gemeente Breda al op CPO ingericht was. We hebben wel moeten pionieren, maar de gemeente was welwillend om mee te werken aan onze plannen.” 


“Ik heb het traject als leuk, maar ook als intensief ervaren. Wij hebben Bouwen in eigen Beheer (BIEB) ingeschakeld voor het papierwerk naar wens van de gemeente. Dat scheelde ons werk. Ik vond het grootste voordeel dat je zelf keuzes kunt maken, en van eigen kwaliteitseisen kunt uitgaan. Maar, je moet wel met de groep keuzes maken over zelfs hele kleine zaken. In het proces ben je het soms snel met elkaar eens, maar soms ook niet. En aan alle keuzes die je als groep maakt, hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Je moet dus ook bereid zijn om concessies te doen.” 


Wat zou je anders hebben gedaan als je het nu nog een keer zou doen?  

“Ze zeggen wel eens dat je drie keer moet bouwen voordat je weet hoe het moet. Bij CPO is dat niet anders. Als het ik nog een keer zou mogen doen, dan zou ik met een kleinere groep starten, én scherpere afspraken maken met de gemeente en andere partijen. Wij wilden bijvoorbeeld graag tweekappers wegzetten, maar dat bleek door de beschikbare ruimte niet haalbaar. Het is balanceren tussen enerzijds een zo klein mogelijke groep om de wensen zoveel mogelijk op één lijn te houden, en anderzijds een groep die groot genoeg is om financiële schaalvoordelen te behalen. Wees er trouwens ook van bewust dat de gemeente aan de voorkant al best veel afgetikt heeft.”  


Qua samenstelling zou ik gaan voor een gemixte groep, dus niet alleen starters. En als het even kan, zou ik dan voor een grotere kavel met meer woningen gaan.” 


En, misschien wel belangrijker: wat was de belangrijkste succesfactor bij jullie? 

“Het is heel belangrijk dat je als bestuur het gaspedaal indrukt, omdat je met veel verschillende partijen te maken hebt. We hebben intensief vergaderd en zijn vaak samengekomen, vandaar dat het bij ons snel is gegaan. En als je het proces ingaat met de gedachte dat je concessies moet maken, dan is de kans groter dat je daar tijdens het proces sneller bij kunt neerleggen.” 


Dank voor je tijd Joep. Heb je nog een afsluitende tip? 

“Geen probleem! Ik raad aan om goed te kijken of CPO-wonen wel bij je past. Stap er vooral niet blind in, omdat je denkt dat je in deze verhitte woningmarkt via CPO gemakkelijker aan een woning kunt komen, of er financieel aantrekkelijker uitkomt. Je gaat een lange termijn commitment aan die veel kan opleveren maar ook veel tijd kost. En wie weet hoe de woningmarkt er over een aantal jaar uitziet.”  

 

 

Overige berichten