Thema natuur besproken tijdens wandelommetje

19-08-2021

Overige berichten
De initiatiefnemers organiseerden op woensdag 28 juli 2021 een wandelommetje rondom het plangebied van Woonakker. Vanuit het projectteam Woonakker waren Jeroen Heij, landschapsarchitect Haver Droeze en Wouter Schuitema, adviseur groen en water gemeente Breda, aanwezig. Zo’n 15 omwonenden, inclusief leden van de dorpsraad en de West Brabantse Vogelwerkgroep / IVN, liepen mee.

Na een korte introductie over de status van de haalbaarheidsfase voor Woonakker en de bedoeling van de wandeling heeft de groep een ommetje rondom het plangebied gemaakt. Gedurende de avond zijn er diverse vragen gesteld en is er veel inbreng opgehaald over water, dieren die in de omgeving leven en bijzondere kenmerken van het landschap. Zo leven er naast steenuilen nog vele andere diersoorten in de omgeving van Woonakker: huis- en gierzwaluwen, buizerds, kerkuilen, spechten, havikken, patrijzen, hermelijnen, vossen en eekhoorns. Ook werd er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Heistraat en het Hoeveneind, de ontsluiting van de nieuwe wijk via de Oosterhoutseweg en het voorkomen van de processierups in de eikenbomen.

Alle inbreng wordt zorgvuldig behandeld en meegenomen in de verdere planvorming van Woonakker.

Via deze link vindt u de getoonde kaarten tijdens het wandelommetje over de natuurwaarden van het gebied.

Wat staat er nu te gebeuren?
Het betrokken stedenbouwkundig bureau SVP werkt verder aan een eerste plan voor Woonakker. Zij nemen daar de resultaten van de werksessies en de inbreng van het wandelommetje, naast de resultaten uit de peiling via PlanBreda.nl en de beschikbare onderzoeksresultaten die in deze haalbaarheidsfase worden uitgevoerd, in mee. Na de zomer informeren we u over hoe de inbreng uit de omgeving daarin is ingepast.

Eerder communiceerden we dat de haalbaarheidsfase van Woonakker tot 1 oktober 2021 loopt. Als initiatiefnemers hebben we besloten meer tijd te nemen om de onderzoeken in de haalbaarheidsfase goed af te ronden. In december 2021 dienen we de ontwikkelvisie in bij de gemeente Breda, dat is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is dat de eerste woningen in 2024-2025 gebouwd worden, mits er geen vertragingen optreden door (landelijke) ontwikkelingen en planologische procedures. 
Overige berichten