Start archeologisch onderzoek

24-02-2022

Overige berichten

Vanaf dinsdag 1 maart 2022 vindt er voor een aantal weken archeologisch onderzoek plaats in het plangebied van Woonakker. In eerste instantie gaat het om een zogenaamd ‘proefsleuvenonderzoek’. Daarbij wordt onderzocht of er archeologische resten in de bodem van het terrein aanwezig zijn.

 

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente Breda. Ze benaderen het terrein vanuit de Oosterhoutseweg/Heistraat en plaatsen aan die kant ook een schaftkeet en toilet. Het onderzoek duurt ongeveer zes weken.


Het gebied ligt ter hoogte van een dekzandrug; deze hoger gelegen delen van het landschap werden in de prehistorie en de middeleeuwen vaak eerder bewoond, omdat men hier minder snel te maken kreeg met wateroverlast. In de omgeving zijn in het verleden al diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat er vanaf de middeleeuwen sprake is van bewoning in deze omgeving. Verder liggen er in en rondom het gebied verschillende elementen uit de 80 jarige oorlog, verdedigingslinies en een legerkamp. 


Wij houden u via
www.woonakker-teteringen.nl en https://erfgoed.breda.nl op de hoogte van de resultaten van het archeologisch onderzoek.

Overige berichten