Campagne Wonen met Gemak van start in Teteringen

17-10-2022

Overige berichten

Op vrijdag 9 september 2022 is de campagne Wonen met Gemak van start gegaan. Met deze campagne wil Zorg voor Elkaar Breda bereiken dat senioren tijdig nadenken over de manier waarop zij ouder willen worden, hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en op welke plek dat mogelijk is. Cruciale vraag is daarbij steeds: zijn mijn huidige woning en woonomgeving geschikt om oud te worden? Woonakker is bedoeld voor starters en doorstromende senioren, daarom waren zowel Zorg voor Elkaar Breda als de Stichting Kom Erbij! Teteringen van mening dat dit een uitstekend thema voor de start van de campagne zou zijn.

Voor ongeveer 140 senioren heeft Renske Eernisse, stedenbouwkundige bij de gemeente Breda, uiteengezet wat er zoal komt kijken bij het realiseren van een nieuwe woonwijk. Zij gaf daarbij ook aan op welke manier deze nieuwe wijk starters en senioren gaat verleiden om daar een nieuwe woning te betrekken. Het idee is dat Woonakker een levensloopbestendige wijk wordt, met een eigen centrale huiskamer. En woningen die aansluiten op de wensen van senioren die willen doorstromen. Ook werd aandacht besteed aan bijzondere woonvormen en CPO’s.

De proefverkaveling die getoond werd, plus de toelichting van Renske, werden erg positief ontvangen. Veel van de aanwezige senioren lieten weten dat zij het wel zien zitten om door te stromen naar een passende woning in Woonakker, een kleinere (grondgebonden) woning. Woonerven waar senioren gezamenlijk kunnen wonen, werden als wens meegegeven.

Overige berichten