Toelichting schetsen tijdens informatiemarkt op 19 oktober 2021

23-09-2021

Overige berichten

Het betrokken stedenbouwkundig bureau SVP heeft verder gewerkt aan de schetsen voor een eerste plan voor Woonakker. Daarin is alle inbreng tot nu toe meegenomen, aangevuld met de beschikbare onderzoeksresultaten. De schetsen willen we tijdens een informatiemarkt aan u laten zien en toelichten. Op dinsdag 19 oktober 2021 nodigen we u daarom uit in de Dorpsherberg in Teteringen (Willem Alexanderplein 4). U kunt van 19.00 tot 21.00 uur vrij binnenlopen.


Naar de huidige RIVM-maatregelen vragen wij u een coronapas en geldig identiteitsbewijs te laten zien bij binnenkomst.

Overige berichten