Conclusies verkeersonderzoeken Oosterhoutseweg Teteringen gedeeld in het dorp

30-11-2021

Overige berichten
Dinsdag 23 november hebben onderzoekers en ambtenaren van de gemeente Breda een toelichting gegeven over de uitgevoerde verkeersonderzoeken aangaande de Oosterhoutseweg in Teteringen. Helaas kon de bijeenkomst vanwege coronamaatregelen niet fysiek plaatsvinden. Desondanks is er een goed gesprek ontstaan tussen de onderzoekers, gemeenteambtenaren en bewoners/belangstellenden vanuit diverse delen van het dorp. Wethouder Daan Quaars heeft de bijeenkomst bijgewoond en complimenteerde de deelnemers na afloop met de goede discussie, heldere presentaties en het ordentelijk verloop van de bijeenkomst. Het is niet voor iedereen dagelijkse kost om digitaal te vergaderen, dus dat blijft altijd spannend.
 
De belangrijkste conclusie is dat er erg veel doorgaand verkeer zit op de Oosterhoutseweg. Dit doorgaand verkeer belemmert de lokale verkeersafwikkeling van het verkeer uit Teteringen. Uit een uitgevoerd kentekenonderzoek blijkt dat een groot deel van het doorgaande verkeer uit delen van Oosterhout en Breda komt. Dat verkeer zou reistijd technisch gezien beter via de A27 kunnen rijden. Geconcludeerd wordt dat een verbetering van het doseersysteem een aanzienlijk deel van het doorgaand verkeer zou kunnen verleiden niet meer door Teteringen te rijden. In combinatie met een aantal noodzakelijke maatregelen aan diverse kruisingen in het dorp, inclusief nieuwe verkeerslichtsoftware, kan de Oosterhoutseweg een toevoeging van extra verkeer als gevolg van maatschappelijk wenselijke woningbouwontwikkelingen (Woonakker / Meulenspie) aan.
 
Speciale aandacht was er tijdens de bijeenkomst voor het kruispunt met de Aanstede / Langelaar. Uit vervolgonderzoek, op verzoek en naar aanleiding van vragen tijdens de eerste bijeenkomst over het verkeersonderzoek afgelopen zomer, blijkt dat een gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede niet op korte termijn nodig is. Pas wanneer de effecten bekend zijn van de andere maatregelen en het doseersysteem zou er opnieuw naar het kruispunt moeten worden gekeken. Ook dan is het overigens maar de vraag of het om gedeeltelijke afsluiting zou moeten gaan. Er zijn namelijk ook andere opties voor het kruispunt dan een gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede.
 
Hieronder kunt u de presentaties downloaden die deze avond door verkeersadviesbureau Sweco en de gemeente Breda zijn gegeven:
Overige berichten