Ervaring opdoen met circulair bouwen in project Woonakker

04-11-2021

Overige berichten
Ervaring opdoen met circulair bouwen. Dat wil de Gemeente Breda met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Met ondertekening van deze City Deal neemt Breda deel aan het netwerk van gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Breda heeft een specifiek thema en een locatie in gedachten: houtbouw, bij zo’n 50 woningen in het project Woonakker. Doel van deze City Deal is voorkomen, reduceren en opslag van CO2 bij woningbouw. City Deal is een initiatief van CirkelStad, platform van publieke en private partners.

De druk op de woningmarkt in Breda is hoog. Er is meer vraag dan aanbod. De Gemeente Breda wil  veel en snel bouwen. En óók voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Bouwen met zo min mogelijke milieu-impact heeft dus grote voorkeur: duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen: ‘Circulair en conceptueel bouwen kan de oplossing zijn. Ik vind het gaaf om aan deze deal mee te kunnen doen. Want zo kunnen we leren en ontwikkelen in de praktijk. Hoe werkt duurzaam en circulair bouwen eigenlijk? Hoe zitten die methodes in elkaar en met welke principes moeten wij als gemeente dan rekening houden, zowel bij nieuwbouw als bij oudbouw? Ik ben daar super nieuwsgierig naar. Dit is echt een kans om te innoveren’.

De komende tijd onderzoeken de gemeente, corporatie Alwel en ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij samen de haalbaarheid van deze nieuwe bouwmethodes op Woonakker. Er is in het plan ook ruimte voor particuliere initiatieven. De gemeente kan met partners samen concrete plannen uitwerken om circulaire woningen mogelijk te maken. Van andere overheden leert Breda in de deal wat randvoorwaarden, eisen, belemmeringen en kansen zijn van circulair en conceptueel bouwen.

Het Rijk heeft als doel gesteld in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Ook Breda gaat voor een volledig circulaire economie in 2050 (Act Sheet Circulaire Economie (versie 2020).

Bron: gemeente Breda
Overige berichten