Digitale informatieavond: vragen voorzien van antwoorden en opname

30-04-2021

Overige berichten
Zo’n 300 deelnemers lieten zich donderdag 22 april 2021 digitaal bijpraten over de ontwikkeling van Woonakker. Een nieuwe dorpswijk met ruimte voor circa 600 woningen aan de noordrand van Teteringen. De deelnemers kregen de actuele stand van zaken te horen en  konden vragen stellen. Ruim 80 vragen kwamen binnen. Alle vragen zijn voorzien van een antwoord en hieronder, per onderwerp, terug te lezen:

- Verkeer en mobiliteit
- Bouw
- Woningen en voorrang toewijzing
- Communicatie, participatie, klankbordgroep
- Natuurwaarden
- Dorps karakter
- Voorzieningen
- Opzet en inrichting wijk
- Proces en planning
- Milieu en energie

De informatieavond is in zijn geheel opgenomen, en via deze link terug te kijken.

Van 22 april tot en met 9 mei kan iedereen een digitale peiling invullen over de ontwikkeling op PlanBreda.nl. Degenen die hun inbreng liever op papier geven, kunnen dit doen via een ‘peilbon’
Overige berichten