Oprichting klankbordgroep Woonakker en samenstelling

21-05-2021

Overige berichten
Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 600 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten de komende maanden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de oprichting van een klankbordgroep voor Woonakker. 

Via PlanBreda.nl konden mensen zich melden voor deelname aan deze klankbordgroep. Afgelopen weken ontvingen wij ruim 6o aanmeldingen. De betrokkenheid bij dit project is hoog. Dat is goed om te zien. 

Aanpak samenstelling klankbordgroep
Eerder communiceerden wij dat we een klankbordgroep van 8-12 leden voor ons zagen. Binnen de klankbordgroep wilden wij in ieder geval de volgende groepen vertegenwoordigd laten zijn: direct omwonenden, omliggende bedrijven, mogelijk toekomstig bewoners, de Dorpsraad Teteringen, een vertegenwoordiging van huurders- en natuurverenigingen. Uiteraard in een goede mix van leeftijd, geslacht en motivatie. 

Door de vele aanmeldingen hebben we ervoor gekozen om 14 deelnemers uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst, afgelopen maandag 17 mei 2021. 

Dit betekent dat wij mensen hebben moeten selecteren. Binnen groepen waar het aantal aanmeldingen groot bleek, heeft het lot de deelnemers bepaald. In groepen waar slechts 1 of enkele aanmeldingen zijn binnengekomen, was dit niet nodig.  Daarnaast hebben wij nog enkele gerichte acties ondernomen om te zorgen dat alle groepen of leeftijdscategorieën die wij vertegenwoordigd wilden laten zijn binnen de klankbordgroep ook daadwerkelijk uitgenodigd konden worden. 

De leden van klankbordgroep
Zoals aangegeven vond op 17 mei de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Deze stond in het teken van kennismaken en werkafspraken maken. Na afloop van de bijeenkomst heeft elke deelnemer aangegeven bereid te zijn om gedurende de haalbaarheidsfase van de ontwikkeling Woonakker (tot 1 oktober 2021), zitting te nemen in de klankbordgroep. Bij deze stellen wij de leden graag aan u voor:

Direct omwonenden:
 • Lianne van Dongen, Bolderstraat
 • Oscar Brommer, Hoeveneind (voorzitter)
 • Hein Antonissen, Mortelweg
 • Kim van Jongepier, Heistraat 
Eigenaar of werknemer bedrijf in de buurt:
 • Patricia Titulaer-van Ham
 • Bianca Houthooft
Inwoner Teteringen:
 • Renate van Loon 
Mogelijk toekomstig bewoners:
 • Ton Beeren
 • Richard Jansen 
Belangenorganisaties:
 • Han Olden, via Dorpsraad Teteringen
 • Guus van Adrichem, namens Dorpsraad Teteringen
 • Joost Barendrecht, Natuurplein de Baronie
 • Johan Weijters, Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) en Seniorenraad
 • Dick Waage, Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda (CHAB)
Waar denken klankbordgroepen over mee?
De klankbordgroep denkt met de initiatiefnemers van Woonakker mee over twee onderwerpen:
1. De inhoud: het plan voor Woonakker, op basis van stand van zaken in haalbaarheidsonderzoeken 
2. Het communicatie- en participatieproces: wat is nodig en wat gebeurt er wanneer?

Kan ik contact opnemen met klankbordgroepleden?
Als u uw mening of ideeën kenbaar wilt maken aan een klankbordlid, kunt u met hen contact opnemen door een e-mail te sturen naar klankbordgroep@woonakker-teteringen.nl.

Wat gebeurt er na afloop van de haalbaarheidsfase met de klankbordgroep?
In deze fase tot 1 oktober 2021 gaan we werken met een vaste groep uit de omgeving als klankbordgroep. Maar, de klankbordgroep is wat ons als initiatiefnemers betreft niet klaar als we deze haalbaarheidsfase afronden. Ons idee is dat de klankbordgroep betrokken blijft, ook na oktober 2021. Al dan niet in aangepaste samenstelling, wat afhangt van de actualiteit, de ervaring van de leden en een evaluatie. 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de klankbordgroep, kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers via info@woonakker-teteringen.nl.
Overige berichten