Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen (gemeente Breda)

31-05-2023

Overige berichten

Op dinsdagavond 23 mei heeft de gemeente Breda opnieuw gesproken met geïnteresseerde Teteringenaren over het onderzoek en de uitvoering van verkeersmaatregelen op de Oosterhoutseweg door het dorp. Ook is gekeken naar mogelijke maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de Oosterhoutseweg te verbeteren. Op de avond waren bewoners van verschillende buurten aanwezig maar ook vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de verkeersgroep Teteringen en het Actiecomité Oosterhoutseweg. 

 

De avond werd afgetrapt door verkeerskundige Martijn Laenen van de gemeente Breda. Hij heeft de bewoners meegenomen in de uitvoering van alle benodigde maatregelen aan de Oosterhoutseweg om het doseersysteem, waarmee het doorgaand verkeer door Teteringen moet worden verminderd, eind dit jaar functioneel te krijgen. Het gaat hierbij om:

 • Vervangen van verkeerslichten
 • Vervangen van bekabeling en detectielussen
 • Plaatsen van informatiepanelen in Breda en Oosterhout

Werking doseersysteem

Ronald van den Schriek, adviseur van de gemeente namens DHV zoomde vervolgens in  op de werking van het doseersysteem. Met een computermodel van de verkeerslichten heeft hij in een simulatie kunnen laten zien hoe het systeem eind 2023 werkt. In de presentatie vindt u hierover meer informatie.


Monitoring

Vanuit de deelnemers werd aandacht gevraagd voor de monitoring van de effecten en eventuele ongewenste effecten zoals het toenemen van sluipverkeer op bijvoorbeeld de Vrachelsebaan en het Moleneind. De gemeente heeft toegezegd dit in de gaten te houden en indien nodig maatregelen te treffen. 

 

Verbeteringen Oosterhoutseweg

Vervolgens is gesproken met de bewoners over de door henzelf in het vorige overleg aangedragen mogelijke verbeteringen aan de Oosterhoutseweg. Het ging hierbij om 10 punten die zouden moeten bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid op en langs de Oosterhoutseweg. Zie daarvoor onderstaande tekening. 

 

Van noord naar zuid waren dat de volgende punten:

 1. Maak een kruismarkering ter hoogte van de Arnold Janssenlaan zodat verkeer vanuit Park Zuyderhout makkelijker in en uit kan rijden. Actie: de gemeente gaat dat op korte termijn realiseren.  

 2. Maak een tweerichtingenfietspad tussen de Heijackerdreef en Arnold Janssenlaan. Actie: gemeente is bezig met ontwerp. Afhankelijk van bestek en aanbesteding wordt gekeken of dat gelijk kan worden uitgevoerd met de aanpassing van het kruispunt Heijackerdreef – Woonakker.  

 3. Ter hoogte van de Laanzichtweg en Kerkstraat zijn twee fiets/voetgangersoversteken bij elkaar. Actie: één kan vervallen, aanwezigen gaven aan dat de schuine oversteek vaker wordt gebruikt. Uitdaging is deze oversteek beter te laten opvallen voor automobilisten.

 4. Kan het deel van Oosterhoutseweg ter hoogte van de Scheperij een 30 km/u worden? Gemeente beargumenteert dat dit niet uitvoerbaar en wenselijk is, wel gaat gemeente nadenken over maatregelen om de snelheid te verminderen (lees niet harder dan 50 km/u).

 5. Andere twee bij elkaar gelegen fiets/voetgangersoversteken nabij Bakkerij De Jong: aanwezigen willen deze liever allebei handhaven, vraag vanuit de groep is of de oversteek bij de bakker nog duidelijker gemaakt kan worden? Gemeente gaat hier naar kijken, ruimte is wel (letterlijk) beperkt.

 6. Ter hoogte van de benzinestations zouden fietsers in tegengestelde richting moeten worden voorkomen. Begrip bij deelnemers dat er geen tweerichtingenfietspad gemaakt kan worden vanwege ruimtegebrek, maar nagaan of op beslispunten (bij Hoolstraat) de fietser naar de overzijde verwezen kan worden. 

 7. Autoverkeer weren bij Langelaar op fietspad naast nieuwe kantoor. Dit ziet men niet meer gebeuren, actie niet meer nodig. 

 8. Snelheidsremmende maatregelen op de Oosterhoutseweg: met aanpassen aan de verkeerslichten is dit mogelijk, men vindt dat een goed idee. Dit doen we met name bij invoegen en in de avond/nacht. Dat kan opgelost worden door de koppeling van de twee meest zuidelijke verkeerslichtinstallaties.

 9. Vanuit de afrit Teteringen wordt regelmatig rechtdoor gereden de oprit op, waarschijnlijk vooral bij filevorming op de Oosterhoutseweg. Actie: gemeente gaat flexibele palen plaatsen bij einde afrit.

 10. Ontmoedig sluipverkeer Moleneind als het doseren op de Oosterhoutseweg in werking gaat. Actie: de gemeente gaat dit monitoren en indien nodig zal de gemeente maatregelen treffen (bv snelheidsbeperkend).


De volledige presentatie van de gemeente Breda bekijk je hier.


Overige berichten