Thema’s verder uitgewerkt voor Woonakker

28-06-2021

Overige berichten
Het betrokken stedenbouwkundig bureau SVP is aan de slag gegaan met het uitwerken van zes belangrijke thema’s voor Woonakker. Zij doen dat onder meer op basis van de resultaten uit de peiling via PlanBreda.nl en op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten die in deze haalbaarheidsfase worden uitgevoerd. U ziet hieronder aan de hand van zes thema’s hoe het plan voor Woonakker vorm krijgt:

De thema’s
  • Thema 1: dorps karakter, over onder andere het dorpse karakter van Teteringen, het creëren van een dorpse sfeer in Woonakker als het gaat om woningen, tuinen, straten en groen. Lees meer.
  • Thema 2: openbare ruimte, over onder andere de rol van de openbare ruimte bij welzijn en gezondheid, de functies van de openbare ruimte: spelen, ontmoeten, inrichting van groen en de ruimte voor de auto, fiets en voetganger. Lees meer.
  • Thema 3: mobiliteit in de wijk, over onder andere verschillende vormen en plekken voor het parkeren van auto’s, de aansluiting bij fiets- en wandelroutes, ideeën over nieuwe mobiliteit (deelauto’s en elektrisch rijden) en de mogelijkheden voor een autoluwe of autovrije wijk. Lees meer.
  • Thema 4: woningbouwprogramma, over onder andere voor wie we woningen bouwen, duiding van wensen uit de peiling, mogelijkheden voor het bouwen van een eigen huis. Lees meer.
  • Thema 5: energie, duurzaamheid en innovatie, over onder andere mogelijkheden voor energiesystemen, klimaatadaptatie (waterberging en hitte), gebruik van duurzame materialen en circulaire economie. Lees meer.
  • Thema 6: natuurwaarden en natuurinclusief bouwen, over onder andere de soorten dieren en planten die leven in het plangebied en hoe we in het ontwerp de huidige natuurwaarden kunnen behouden, of versterken. Lees meer.

De afbeeldingen in de bestanden geven de eerste ideeën voor het plan voor Woonakker weer, waarover we graag in gesprek gaan.


Werksessies over thema 1-5
Als u over één of maximaal twee thema’s met ons wilt meedenken, kunt u zich aanmelden voor werksessies op dinsdagavond 13 juli 2021 op een nader te bepalen locatie in Teteringen. De groepen bestaan uit maximaal 10 personen en een begeleider, uiteraard allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Een aantal dagen voorafgaand aan de sessie berichten wij u over uw deelname. Wij vragen u dan om u voor te bereiden en afhankelijk van het thema ook een huiswerkopdracht te doen. U kunt uw huiswerkopdracht voorafgaand aan de sessie naar info@woonakker-teteringen.nl mailen.

Wandelommetje over thema 6
In de week van 19-23 juli 2021 behandelen we thema 6 over natuurwaarden en natuurinclusief bouwen. Dat doen we in kleine groepjes van ongeveer 8 personen tijdens een wandelommetje door het plangebied. Voor deze sessie kunt u zich ook aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden voor de werksessies en/of het wandelommetje kan hier (log in en klik op de ronde knop 'Vragenlijsten'). U kunt zich tot en met 8 juli 2021 aanmelden. Via de website waarborgen we uw privacy optimaal. U kunt te allen tijde de gegevens die wij van u bewaren inzien, en eventueel zelf verwijderen.
  • Heeft u zich al ingeschreven om op de hoogte te blijven? Dan kunt u inloggen in uw account, de ronde knop 'Vragenlijsten' aanklikken en de vragenlijst ‘Aanmelden werksessies’ invullen. Zie afbeelding hieronder voor extra uitleg.
  • Heeft u zich nog niet ingeschreven via de projectwebsite? Dan willen wij u vragen dit eerst te doen via deze link, alvorens u zich aan kunt melden voor (maximaal twee van) de werksessies en/of het wandelommetje. 
Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden? Laat het ons weten via info@woonakker-teteringen.nl

Overige berichten