Afronding haalbaarheidsfase: hoe nu verder?

16-12-2021

Overige berichten

Inmiddels zit de haalbaarheidsfase voor de nieuwe dorpswijk Woonakker erop. De ontwikkelingsvisie is afgerond en daarmee is het eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker onderzocht en uitgewerkt. De ontwikkelingsvisie is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, en ligt daar ter besluitvorming voor. Het college bepaalt of zij het eerste plan haalbaar vinden, en of het project verder ontwikkeld kan worden. We houden u daarover op de hoogte. Als dat zo is, is het plan nog niet klaar. In een volgende fase, de planologische procedure (voorheen bestemmingsplanwijziging) worden verschillende onderwerpen nader uitgewerkt.  

 

De ontwikkelingsvisie van Woonakker bevat alle resultaten van verschillende onderzoeken, een stedenbouwkundig schetsontwerp en ook het participatieverslag. De onderzoeken gingen bijvoorbeeld over mobiliteit en verkeer, energie, woningbouwprogramma, stikstof, ecologie en milieueffecten.   


Heeft u vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via info@woonakker-teteringen.nl

Overige berichten