Informatiemarkt eerste schetsen Woonakker druk bezocht

22-10-2021

Overige berichten
Als initiatiefnemers van de nieuwe dorpswijk Woonakker waren we blij zoveel mensen te zien bij de informatiemarkt op dinsdagavond 19 oktober 2021. We hebben ons best gedaan om alle 350 bezoekers de eerste schetsen toe te lichten, en alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen voorzien van een antwoord. 

Via deze link vindt u een video waarin Leon Hietbrink, SVP Architectuur & Stedenbouw, de schetsen voor Woonakker toelicht.

4b205a60-3328-11ec-9e53-a965be18be12.jpg
Over de schets
In het plan is ruimte voorzien voor mens én dier. Zo zijn de west- en noordkant (tegen het Hoeveneind en de Bolderstraat) van het plangebied nu ingetekend als leefgebied voor een aantal steenuilen die nu daar nu een nest hebben. Deze zone willen we in stand houden. En dat betekent ook dat het leefgebied van andere diersoorten behouden blijft. Deze zone is toegankelijk voor rustig recreatief gebruik, denk aan wandelpaden en natuurlijke speelplekken voor kinderen. 

In het middengedeelte hebben we drie woonbuurten voorzien die compact worden ingericht met smalle straten en een mix aan woningtypes: grondgebonden, maar ook kleine appartementencomplexen. Tegen de Mortelweg is een brede groenstrook ingetekend. 

Aan de oostkant (tegen de Heistraat) is ruimte gemaakt voor erven. Op de erven wordt het mogelijk om individueel of in groepsverband te bouwen (CPO) en is ruimte voor bijzondere woonvormen. In het conceptplan gaan we er vanuit dat er geen auto’s kunnen worden geparkeerd in de woonstraten, en dat de wijk voor autoverkeer ontsloten wordt via de Oosterhoutseweg. Parkeren in de wijk gebeurt niet voor de deur, maar op verschillende parkeerveldjes dicht bij de woningen. Het is de bedoeling dat de wijk groen wordt ingericht, met ruimte voor water. Voorbereid op de toekomst. 

Vraag 1: Hoe is de schets tot stand gekomen?
We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om inbreng op te halen die belangrijk is om een plan voor Woonakker te kunnen maken:
  • Bij de omgeving via de informatieavond in april, de digitale peiling in mei, de werksessies en het wandelommetje in juli en gedurende het hele voorjaar via verschillende persoonlijke brieven en gesprekken met omwonenden en inwoners van Teteringen.
  • Parallel aan de omgevingsdialoog vonden er ook verschillende onderzoeken plaats, over onder andere: de doelgroepen voor wie er gebouwd wordt (toekomstig bewoners), mobiliteit en verkeer, milieueffecten, natuur, energie, stikstof, water- en bodem, archeologie en de cultuurhistorie van het gebied.  
Vraag 2: Ik ben geïnteresseerd in een bouwkavel of woning. Wanneer worden de woningtypen bekend?
We gaan er nu vanuit dat we in Woonakker een mix aan woningtypen gaan creëren. Dat past ook het beste bij een dorps karakter, en dat vinden we belangrijk. Er komen dus bouwkavels, grondgebonden woningen en appartementen. Zowel huur- als koopwoningen. Wat we echter nu nog niet precies weten, is welke woning waar komt. En hoeveel woningen we precies gaan bouwen. We hebben de vraag naar bouwkavels, en woningen voor starters en senioren goed gehoord. Die vragen nemen we dan ook mee in de verdere ontwikkeling. Als we in december van dit jaar de haalbaarheidsfase afronden, maken we een plan waarin het aantal en de typen woningen zijn opgenomen. Dit plan wordt naar verwachting begin 2022 openbaar, als een besluit over de haalbaarheid volgt. Maar, het plan staat dan nog niet vast. In een volgende fase start de bestemmingsplanprocedure, en dan kan het plan op onderdelen nog worden aangepast. Pas met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan definitief. Dat is naar verwachting pas eind 2022.

6751df80-3328-11ec-800a-8df9888b09a4.png

Vraag 3: Waarom wordt de wijk maar op één punt ontsloten? En wat betekent dit voor de drukte op de Oosterhoutseweg? En voor de veiligheid?
De gemeente Breda heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de drukte op de Oosterhoutseweg, en dan voornamelijk naar het aandeel van het doorgaande verkeer. De mogelijke komst van Woonakker met ongeveer 600 woningen heeft uiteraard ook invloed op de verkeersdrukte, en is daarom meegenomen in dit onderzoek. Veiligheid is een belangrijk onderwerp in dit onderzoek. Tot nu toe wijst het onderzoek uit dat de extra auto’s door de komst van Woonakker kunnen worden opgevangen door de huidige Oosterhoutseweg als er een aantal aanpassingen worden gedaan. Meer over die aanpassingen wordt eind november bekend gemaakt. Ook op deze website publiceren we de uitkomsten van dit verkeersonderzoek. 

Vraag 4: Is het niet mogelijk om natuurinclusief te bouwen, en dus ook woningen te realiseren in de uilenzone?
Uit het ecologisch onderzoek blijkt tot nu toe dat het lastig bouwen is met uilen in de buurt. Sterker nog: om de uilen te behouden, is er niet zoveel mogelijk. Honden uitlaten is bijvoorbeeld niet wenselijk en ook wil je met name ’s nachts geen gebruik van dit gebied. Daarnaast is het ook van groot belang dat het voedsel voor de uilen, muizen bijvoorbeeld, goed kunnen leven in het gebied. En dat maakt functies als waterberging ook ingewikkeld. Rustige recreatie zoals wandelen of kinderen die er overdag spelen kan wel.

aea77da0-3328-11ec-a2aa-21339bc1eb01.png
Vraag 5: Wat is de volgende stap?
De haalbaarheidsfase wordt in december 2021 afgerond. Dan dienen we als initiatiefnemers de ontwikkelingsvisie in bij de gemeente Breda, dat is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de bestemmingsplanprocedure. Eind 2022 verwachten we daarover een besluit. Grofweg wordt dan in 2023 het plan technisch uitgewerkt en gaan de eerste woningen in verkoop. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2024 wordt gebouwd en opgeleverd.

Extra vraag: waarom is er niet gecheckt op de coronapas?
Een horecagelegenheid zoals de Dorpsherberg in Teteringen is zelf verantwoordelijk voor de controles op coronapassen. Als gebruikers van de locatie, gingen wij ervan uit dat een controle verplicht was. Maar ter plekke bleek dat er voor doorstroomlocaties geen verplichting bestaat. Vandaar dat de Dorpsherberg heeft besloten de coronapassen niet te checken. 

Ook BN DeStem besteedde aandacht aan de informatiemarkt voor Woonakker, klik hier voor het nieuwsbericht.

cf207380-3328-11ec-a8af-39db064a698d.jpg

d2bee670-3328-11ec-a8e2-b984a89af439.jpg

d6b45ba0-3328-11ec-86e8-5f1760c1e58e.jpg
Overige berichten