Haalbaarheidsbesluit Woonakker: vastgestelde Ontwikkelingsvisie en raadsvoorstel

25-02-2022

Overige berichten

Op 4 februari 2022 werd door de Gemeente Breda bekendgemaakt dat Woonakker verder ontwikkeld kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft met het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie positief besloten over de haalbaarheid van het plan. Het komend jaar, 2022, wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Deze fase heet de ontwerpfase. Dit levert een omgevingsplan of bestemmingplan op. 

 

Hieronder kunt u de Ontwikkelingsvisie en het bijlagenboek downloaden. Tevens vindt u hier het raadsvoorstel. Het College van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad hierin voorgesteld financiële middelen (voorbereidingskrediet) vrij te geven voor de volgende fase.


1. Ontwikkelingsvisie deel 1

2. Ontwikkelingsvisie deel 2

3. Ontwikkelingsvisie deel 3

4. Ontwikkelingsvisie deel 4a

5. Ontwikkelingsvisie deel 4b

6. Ontwikkelingsvisie deel 5

7. Ontwikkelingsvisie deel 6

8. Raadsvoorstel

Overige berichten