Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen (gemeente Breda)

13-12-2022

Overige berichten

Op maandag 14 november 2022 organiseerde de gemeente Breda een bijeenkomst over de verkeersmaatregelen aan de Oosterhoutseweg in Teteringen. Martijn Laenen, adviseur Mobiliteit van de gemeente Breda, verzorgde een presentatie over de huidige stand van zaken. Daarnaast is er gesproken over de effectiviteit van de maatregelen en andere veiligheids- en leefhaarheidsaspecten van de Oosterhoutseweg.


In mei 2022 vond er een tweede avond plaats, waarin werd aangegeven dat er na de zomervakantie verder zou worden gesproken over dit thema. De Oosterhoutseweg -vanuit Oosterhout gezien de Bredaseweg- is in zowel gemeente Breda als gemeente Oosterhout een belangrijke weg voor de ontsluiting van lokaal verkeer. Maar, de weg wordt ook gebruikt voor doorgaand verkeer.


Stand van zaken
Na de bijeenkomst in mei 2022, waarin de verkeersmaatregelen zijn gepresenteerd, zijn aanpassingen gedaan aan het huidige doseerysteem. Het huidige systeem van de verkeerslichten is gewijzigd waardoor het systeem het verkeer nu beter doseert dan voorheen. Dat houdt in dat het verkeer dat richting Teteringen wil, langer moet wachten voor een rood licht als het té druk is in Teteringen (lees hier meer). Dat klinkt gek, het wordt dus mogelijk eerst een tijdje drukker, waardoor de gemeente verwacht dat het doorgaand verkeer voortaan voor een andere route kiest. Op termijn wordt het voor bestemmingsverkeer (inwoners uit Teteringen) daardoor juist rustiger.


Daarnaast zijn bij de aansluiting van de Oosterhoutseweg op de Nieuwe Kadijk én het kruispunt Nieuwe Kadijk met de Kapittelweg de verkeerslichten aangepast om het verkeer op de Nieuwe Kadijk beter te laten doorstromen en om het invoegend verkeer vanuit Teteringen beter af te wikkelen.


De afgelopen periode hebben voornamelijk de werkzaamheden bij de Posthoorn en ongevallen op de snelweg A27 voor veel drukte in Teteringen gezorgd.


Voor het nieuwe jaar 2023 worden er verschillende maatregelen voorbereid, waardoor er een geheel nieuw doseersysteem ontstaat met ook bijvoorbeeld displays in Oosterhout. Displays zijn verkeersborden die een adviesroute weergeven, bijvoorbeeld dat het beter is om via de A27 te rijden dan door Teteringen. Ook staat een renovatie van alle verkeerslichten op de Oosterhoutseweg gepland.


Effectiviteit maatregelen
De gemeente monitort de aanpassingen zorgvuldig zodat inzichtelijk wordt of de maatregelen effectief zijn. De gemeente monitort de hoeveelheid verkeer, wachttijden en filevorming. Tijdens de vergadering ontstond een discussie over hoe de effectiviteit nu het best kan worden gemeten en wat nu precies de doelstelling is. De gemeente gaf daarbij aan dat de doelstelling niet is om het verkeersbeeld op de Oosterhoutseweg te veranderen. Het zal niet rustiger worden. De bedoeling is wel dat het doorgaand verkeer afneemt en die ruimte wordt opgevuld door lokaal Teterings verkeer. Op deze wijze kan de Oosterhoutseweg haar functie als wijkontsluitingsweg voor bestaande en nieuwe wijken weer goed vervullen. Dit was aanleiding om ook juist naar veiligheids- en leefbaarheidsaspecten te kijken.


Leefbaarheid Oosterhoutseweg
Naast de maatregelen is de veiligheid en leefbaarheid van de Oosterhoutseweg besproken. Wat zijn de knelpunten? Zijn er verkeerskundige verbeteringen mogelijk? En kunnen we gedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden? Op de tekeningen via de link is te zien waar verbeteringen volgens de aanwezigen op de vergadering gewenst zijn . De gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen passend en uit te voeren zijn, en komt hier graag in het voorjaar van 2023 op terug.


De volledige presentatie van de gemeente Breda bekijk je hier.


Handige linkjes

Vorige bijeenkomsten vanuit gemeente Breda over verkeer:    

Antwoorden op de meestgestelde vragen op het verkeersonderzoek van Sweco: https://woonakker-teteringen.nl/nl/nieuwsbericht/antwoorden-meest-gestelde-vragen-verkeersonderzoek-sweco 

Overige berichten