Eindrapportage verkenning verkeersafwikkeling Oosterhoutseweg Teteringen

26-05-2021

Overige berichten

De komst van meerdere nieuwe woningen en woonwijken in en rondom Teteringen de afgelopen jaren zorgen voor meer verkeersbewegingen in het dorp. In opdracht van de gemeente Breda heeft Sweco daarom een verkenning uitgevoerd naar wat de toegenomen verkeersbewegingen betekenen voor de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Hier kunt u de volledige eindrapportage van Sweco downloaden en inzien.