Ontwerpbestemmingsplan Woonakker ligt ter inzage

23-06-2023

Overige berichten

Als initiatiefnemers van de nieuwe dorpswijk Woonakker in Teteringen kunnen we een volgende stap zetten in de ontwikkeling van het plan. Vanaf vandaag, donderdag 22 juni 2023, ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Op maandagavond 26 juni 2023 organiseren we daarom 't Web Teteringen (Zuringveld 1) een informatiemarkt van 20.00-21.30 uur die u vrij kunt bezoeken. U kunt daar het bestemmingsplan inzien en uw vragen stellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor een van de presentatierondes. 

 

Nieuw bestemmingsplan ter inzage 

Het plan voor Woonakker past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan wordt vanaf 22 juni 2023 voor u ter inzage gelegd. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Teteringen, Woonakker' (NL.IMRO.0758.BP2022220011-ON01) ligt digitaal ter inzage via de website www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of genoemde plannaam/-nummer. Dit is de link naar het plan. 

 

Zienswijze 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? U kunt tijdens de terinzagelegging van zes weken, van 22 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023, schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. Deze kunt u als volgt indienen: 

 

Informatie 

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 - 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda, bel 14 076 of mail info@woonakker-teteringen.nl  

Overige berichten