Woonakker blijkt haalbaar na maatregelen doorgaand verkeer Oosterhoutseweg

04-02-2022

Overige berichten
Met het vaststellen van ontwikkelingsvisie Woonakker acht het college de woningbouwontwikkeling van ca. 550 woningen haalbaar. Belangrijke randvoorwaarde die het college stelt is dat de verkeersmaatregelen aan de Oosterhoutseweg om het doorgaand verkeer te verminderen eerst moeten worden uitgevoerd.

Daan Quaars, wethouder wonen en mobiliteit: ‘Ik snap de zorgen die leven in het dorp. We willen allemaal dat Teteringen nu en in de toekomst leefbaar en bereikbaar blijft. Daarom nemen we maatregelen en houden we de effecten ervan in de gaten. En als ik denk aan al die mensen die graag in Teteringen willen blijven wonen, dan ben ik toch blij dat we daarvoor gaan zorgen. Want we weten
dat de behoefte aan woningen voor senioren en starters groot is. En Woonakker is een prachtige plek om iets moois te ontwikkelen’.

Woonakker wordt een groene en dorpslandelijke woonwijk, met ruimte voor eigen initiatief met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De helft van de woningen wordt ontwikkeld in het sociale (20%) of middendure segment (30%). Het gevarieerde woningbouwprogramma sluit aan bij de woonwensen van doorstromers uit Teteringen en biedt tegelijkertijd kansen voor senioren en starters.

Er komt voor ieder wat wils: rijwoningen, appartementen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen, beneden- bovenwoningen, rug-aan-rug-woningen, patiowoningen en bungalows. Langs de randen van het plangebied kan een aantal erven worden ontwikkeld. Dit zijn kleinere woonclusters met een eigen identiteit.

Aanvankelijk zouden in Woonakker 600 woningen worden ontwikkeld, dat zijn er nu 550.De belangrijkste reden is ruimte voor de natuur en de steenuilenparen die in het gebied een nest hebben. Aan de westzijde van Woonakker wordt een uilenfoerageergebied ingericht.

Verkeersonderzoeken
Er rijdt veel doorgaand verkeer over de Oosterhoutseweg en dat belemmert het lokale verkeer uit Teteringen. Verkeersonderzoeken tonen aan dat een gerichter doseersysteem een aanzienlijk deel van het doorgaand verkeer zal verleiden om de A27 te pakken. In combinatie met noodzakelijke maatregelen aan diverse kruisingen in het dorp, inclusief nieuwe verkeerslichtsoftware, kan de
Oosterhoutseweg extra verkeer van Woonakker aan.

Vervolg
De volgende stap is dat de gemeente samen met ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij samenwerkingsafspraken maakt. Het stedenbouwkundig plan wordt verder uitgewerkt en wordt een omgevingsplan of bestemmingplan gemaakt. De participatie zal ook in de ontwerpfase plaatsvinden met een klankbordgroep, themasessies en informatieavonden. Het is de bedoeling dat de verkoop van woningen en bouwkavels waarschijnlijk vanaf eind 2023, plaatsvindt. Vanaf 2025 kunnen de eerste woningen worden opgeleverd.

Breda, vrijdag 4 februari 2021
Overige berichten