Over communicatie en participatie

12-04-2021

Overige berichten
De ontwikkeling van de nieuwe dorpswijk Woonakker zit in de haalbaarheidsfase. Op basis van de conclusies uit verschillende haalbaarheidsonderzoeken die we nu als initiatiefnemers uitvoeren, besluit de gemeente Breda over de kaders en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van Woonakker.

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 600 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren. En ook zijn we benieuwd naar uw mening en ideeën. Daarom organiseren we verschillende communicatie- en participatiemomenten de komende maanden. U vindt hier het opgestelde communicatie- en participatieplan waarin u kunt zien wat wij als initiatiefnemers van plan zijn de komende maanden. Het plan is gemaakt naar de Bredase participatieleidraad. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 
Zie afbeelding hieronder voor de planning.

Een toelichting op onderstaande activiteiten, en meer informatie over gemaakte keuzes in het communicatie- en participatietraject, zijn te vinden in het plan

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met ons via info@woonakker-teteringen.nl.

Overige berichten