(Online) peiling nieuwe dorpswijk Woonakker van start

23-04-2021

Overige berichten
Zo’n 300 deelnemers lieten zich donderdag 22 april digitaal bijpraten over de ontwikkeling van Woonakker. Een nieuwe dorpswijk met ruimte voor circa 600 woningen aan de noordrand van Teteringen. De deelnemers kregen de actuele stand van zaken te horen en  konden vragen stellen. Ruim 80 vragen kwamen binnen. Vanaf 30 april zijn de antwoorden op deze website te vinden. Ook werd duidelijk hoe zij in de komende periode hun mening en ideeën over de nieuwe wijk kunnen geven. Van 22 april tot en met 9 mei kan iedereen een digitale peiling invullen over de ontwikkeling op PlanBreda.nl. Degenen die hun inbreng liever op papier geven, kunnen dit doen via een ‘peilbon’. 

PlanBreda.nl 
Via een digitale vragenlijst op PlanBreda.nl kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling van de wijk en kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. De vragenlijst gaat daarnaast dieper in op de volgende vier onderwerpen: ‘meerwaarde van Woonakker’, ‘bijdrage aan welzijn’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’.

Woonakker-ommetje en peilbonnen
Naast een digitale peiling is er de mogelijkheid een wat beknoptere peiling op papier in te vullen. Bij de supermarkt Jumbo in Teteringen kunt u hiervoor een peilbon ophalen. De bon kunt u vervolgens op drie plaatsen in Teteringen inleveren: dicht bij het plangebied en op de route van het nieuwe Woonakker-ommetje. Meer informatie over de inleverpunten en het Woonakker-ommetje is te vinden op de peilbon.

Verder in gesprek
Met deze eerste peiling willen de initiatiefnemers, BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda, verkennen welke onderwerpen u belangrijk vindt. Op basis van de eerste peiling wordt een aantal schetsen gemaakt voor Woonakker. In een latere fase willen zij hierover graag met u in gesprek. 

Blijf op de hoogte
Op deze website vindt u meer achtergrondinformatie over de uitgangspunten voor de nieuwe dorpswijk, de haalbaarheidsfase waarin dit project zich bevindt en de vervolgstappen in de besluitvorming over de wijk. Ook kunt u zich hier inschrijven zodat u op de hoogte gehouden wordt van activiteiten en ontwikkelingen. Vanaf 30 april zijn op deze site ook de antwoorden te vinden op de vragen gesteld tijdens de informatieavond op 22 april.
Overige berichten