Digitale informatieavond nieuwe dorpswijk Woonakker: 22 april 2021

09-04-2021

Overige berichten
De noordrand van Teteringen is aangewezen als locatie voor een nieuwe dorpswijk met circa 600 woningen: Woonakker. Op donderdagavond 22 april 2021 organiseren we als initiatiefnemers een digitale informatieavond over de ontwikkeling. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Tijdens deze avond informeren wij u over de laatste stand van zaken en de manier waarop u in de komende periode uw mening en ideeën kunt geven. Daarnaast is er een gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 21 april 2021, via: www.woonakker-teteringen.nl/aanmelden.
 
De digitale informatieavond begint om 20.00 uur (digitale inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Na aanmelding ontvangt u als de deelnemer een bevestiging met daarin alle benodigde gegevens. De avond wordt georganiseerd door BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda. Wij zijn de initiatiefnemers van dit project en voeren momenteel haalbaarheidsonderzoeken uit (gereed oktober 2021).
Overige berichten