Hoe staat de Dorpsraad tegenover Woonakker?

22-03-2021

Overige berichten

De Dorpsraad in Teteringen is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Woonakker en verwoordde hieronder hoe zij tegenover de komst van de nieuwe dorpswijk staan.

"De Dorpsraad
 Teteringen staat in beginsel heel positief tegenover de komst van de wijk Woonakker. Er is zoveel vraag van inwoners naar woningen voor starters- en seniorenwoningen, voor middeldure koop- en huurwoningen. We volgen het ontwikkelproces op de voet en nemen dan ook graag zitting in een klankbordgroep. We vinden het belangrijk dat de onderzoeken in deze haalbaarheidsfase zorgvuldig worden uitgevoerd en dat Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners breed worden betrokken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we daarvoor graag onze dorpskrant de Aller-Lei en onze website actief in." 
Cornelis Berkhout - Voorzitter Dorpsraad Teteringen

Overige berichten