Haalbaarheidsonderzoek gestart

16-03-2021

Overige berichten

Onderzoeken haalbaarheid gestart voor nieuwe wijk Woonakker in Teteringen.


Begin dit jaar is de gemeente Breda samen met twee ontwikkelaars (BPD en Van Wanrooij) gestart met de onderzoeken naar de haalbaarheid van een nieuwe woonwijk aan de noordrand van Teteringen: Woonakker. Naast deze onderzoeken zijn communicatie en participatie de komende maanden belangrijke onderdelen van de haalbaarheidsfase voor de nieuwe wijk. Vanaf medio maart 2021 kunnen geïnteresseerden daarom voor meer informatie over het project terecht op www.woonakker-teteringen.nl

 

Onderzoek en participatie

De onderzoeken richten zich de komende maanden onder andere op verkeersafwikkeling, ecologische inpassing, duurzaamheid en woningbouwprogrammering. Omwonenden en geïnteresseerden worden in april 2021 uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject. Meer informatie over het participatieproces (aanpak en planning) is vanaf medio maart 2021 te vinden op de projectwebsite. Het participatietraject voor deze fase van het project loopt van april tot aan de zomer van 2021. 

 

Besluitvormingstraject

Het streven is om de  haalbaarheidsfase voor 1 oktober 2021 af te ronden. De uitkomsten van deze fase vormen de basis voor een eerste plan voor de woonwijk Woonakker. De gemeente besluit op basis van dit plan of Woonakker als haalbaar gezien wordt en verder ontwikkeld kan worden. Na een positief besluit start de planologische procedure. 

 

Over Woonakker

Woonakker is het gebied tussen de Mortelweg, Heistraat, Hoeveneind en Bolderweg in Teteringen.

Het is de bedoeling dat er ongeveer 600 woningen komen in een mix van sociale huur, middeldure huur en koop, vrije sector en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In januari 2021 heeft de gemeente Breda een intentieovereenkomst gesloten met twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, om gezamenlijk de haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren voor Woonakker.

Overige berichten